Szablony Chirurgiczne

psGuide

Jednorazowe narzędzia chirurgiczne w postaci szablonów (prowadnic) dla przyrządów chirurgicznych. Zadaniem szablonów jest precyzyjne prowadzenie narzędzi chirurgicznych w określonym miejscu i pod określonym kątem. Narzędzia przygotowywane są na podstawie przedoperacyjnego planu operacji, który powstaje przy współudziale lekarza.

Zastosowania

Podstawowym zastosowaniem szablonów chirurgicznych jest umożliwienie realizacji przedoperacyjnego planu w czasie rzeczywistej operacji. Szablony są jednorazowymi instrumentami chirurgicznymi, ponieważ każdy szablon jest niepowtarzalny i pasuje tylko do jednego pacjenta. Przed użyciem każdy szablon musi zostać poddany sterylizacji, dzięki temu może zostać użyty na sali operacyjnej i może mieć kontakt z ciałem pacjenta.

Prowadnice narzędzi chirurgicznych

Szablony do resekcji umożliwiają cięcia w wyznaczonym wcześniej miejscu i pod precyzyjnie określonym kątem. Stosowane są najczęściej do wykonania otworów pod implant, resekcji bądź przygotowania graftów do rekonstrukcji.

Szablony pozycjonujące

Szablony pozycjonujące szczególnie przydatne są podczas operacji rekonstrukcji, na przykład przy zespalaniu kilku elementów kostnych z wykorzystaniem allograftów bądź podczas osadzania implantu.

Materiały

Szablony wykonywane są z żywicy, charakteryzującej się wysokim stopniem biozgodności pozwalającym na kontakt z tkanką żywą do 24 godzin. Biokompatybilność została potwierdzona certyfikatem spełnienia norm ISO 10993 oraz USP Class VI. Sterylizacja szablonów wykonywana jest w autoklawie z wykorzystaniem nasyconej pary wodnej pod ciśnieniem.

Przypadek użycia

Rekonstrukcja żuchwy z wykorzystaniem autoprzeszczepu

Animacja przedstawia przypadek rekonstrukcji kości żuchwy zniszczonej przez nowotwór. Po resekcji nowotworu kość została zrekonstruowana z wykorzystaniem autoprzeszczepu w postaci fragmentów kości strzałkowej. W czasie rekonstrukcji wykorzystane zostały 3 szablony chirurgiczne: szablon do przeprowadzenia resekcji nowotworu, szablon do przygotowania graftów oraz szablon pozycjonujący grafty wraz z żuchwą.

×
Napisz do nas
Jesteśmy online!
Zostaw wiadomość
Jesteśmy offline